Geothermiecentrale Ghlin

Afdeling Projecten EM brengt warmte naar Henegouwse bedrijven.

In opdracht van IDEA, de intercommunale voor economische ontwikkeling en ruimtelijke ordening in de provincie Henegouwen, bouwde een team van de afdeling Projecten EM de voorbije maanden een geothermische centrale in Ghlin. Het is in België pas de tweede centrale die warmte uit de grond haalt om die over te brengen naar een nabijgelegen bedrijventerrein.

Op zoek naar aardolie
Visser & Smit Hanab mag zich al jarenlang een gespecialiseerde speler noemen op het vlak van de aanleg van warmtenetten. Doorgaans gaat het om de distributie van warmte die verkregen wordt uit warmterecuperatie via verbranding. “In Ghlin is dat echter niet het geval, want het gaat hier om ‘geothermie’, wat betekent dat heet water uit een diepe put – in dit geval water met een constante temperatuur van 64°C – via warmtewisselaars warmte afgeeft aan een gesloten circuit”, vertelt projectleider Thomas De Schryver. “De put waarvan sprake is het gevolg van boringen die in de jaren 70 tijdens de oliecrisis plaatsvonden omdat men toen op zoek ging naar mogelijke oliebronnen in de Henegouwse bodem. In plaats van petroleum stuitten de boringen op warmwaterbronnen, maar daar werd in eerste instantie niets mee gedaan. Integendeel, men probeerde op een bepaald ogenblik zelfs plastic proppen in de boorschacht te proppen om vervolgens dwars door de prop nog dieper te gaan boren. Begin jaren 80 werd dan toch besloten gebruik te maken van de warmte en verrees in Saint-Ghislain, waar één van de drie boringen plaatsvond, de allereerste geothermische centrale in ons land.”

Bedrijventerrein
De warmte uit de 5 km diepe put levert al meer dan 35 jaar energie aan scholen, ziekenhuizen en enkele appartementsgebouwen in Saint-Ghislain. “De gelijkaardige centrale die wij meer dan drie decennia later nu in Ghlin op de eveneens bestaande, in dit geval 1,6 km diepe boring hebben gebouwd, zal precies hetzelfde doen, maar dan voor een nabijgelegen bedrijventerrein dat momenteel volop in ontwikkeling is. De nieuwe centrale in Ghlin levert een vermogen van 7,0 megawatt en zal via een warmtenet energie leveren voor verwarming en sanitair warm water. Ter vergelijking: 7,0 megawatt kan een 500-tal gezinnen van warmte voorzien.”

Elektrische installatie
Het werk van Visser & Smit Hanab bestond er in eerste instantie in om te vertrekken aan de bovengrondse kop van de diepteboring met afsluiters en uitzettingscompensatoren, gevolgd door een roestvrijstalen leidingnetwerk tot aan de bewuste centrale. “In die geothermische centrale hebben wij circulatiepompen, warmtewisselaars en een extra verwarmingsketel van 3,5 megawatt geplaatst. Deze laatste dient om warmte te kunnen blijven afleveren tijdens onderhoudswerken of om bij te springen tijdens eventuele grote pieken in de vraag naar warmte. Verder hebben we in Ghlin een systeem gebouwd om expansie op te vangen en kregen we ook de opdracht om de nodige instrumentatie te voorzien voor onder meer temperatuurmeting, drukmeting en waterkwaliteitsbewaking. Het is immers van belang dat ook de pH en de opgeloste zuurstof in het warme water constant gemeten worden. Het geheel wordt aangestuurd door een elektrische installatie met frequentiesturingen, touch screen, enz. Ook die hebben wij geplaatst en afgewerkt met inbraakalarm en branddetectiesysteem.”

Referentieproject
De geothermische centrale in Ghlin mag zonder twijfel een referentieproject genoemd worden. “Het is inderdaad het allereerste project van die orde voor de afdeling Projecten EM. We hebben uiteraard al wel flink wat ervaring opgebouwd met warmtewisseling en het bouwen van warmtenetten, maar een echte geothermische installatie hadden wij niet eerder in ons orderboek staan. Wij verwachten veel van dit marktsegment en zijn ervan overtuigd dat in de toekomst zowel bestaande als nieuwe geothermische boringen zullen kunnen gevaloriseerd worden. Onze klant IDEA is er alvast volop mee bezig en heeft nog verschillende gelijkaardige investeringen op het programma staan. Warmte uit de grond is zonder twijfel een interessant wapen in de strijd tegen de steeds duurder en schaarser wordende energie.”