Engineering

Van nieuwbouw tot renovatie, van interventie tot periodiek onderhoud en beheer, van bordenbouw tot montage. Litran bestrijkt het hele spectrum. Dit vanaf de engineering van het eerste concept tot een aangepast service-contract.

Litran is een professionele engineeringspartner om jou te ondersteunen bij diverse kabel- en leidingprojecten. We beschikken over zeer specialistische theoretische kennis naast praktische kennis over de uitvoerbaarheid. Dit tezamen zijn de basis ingrediënten voor een goed ontwerp en een succesvol project. Indien gewenst kunnen wij onze opdrachtgevers compleet ontzorgen door het ontwerp en de realisatie gecombineerd uit te voeren.

Kabel- en leidingstracés

Er is een zeer brede, maar ook specialistische kennis van tracé engineering binnen het engineering team van Litran aanwezig.

Voor zowel kabels en leidingen van diverse materialen, in landelijk, stedelijk en havengebied wordt een tracé bedacht en tot in het laatste detail uitgewerkt. Of als de opdrachtgever het wenst enkel een globale haalbaarheidsstudie, waarin de constructability en economische haalbaarheid ook de nodigde aandacht krijgt.

Ook is er ervaring met tracés in leidingtunnels en op leidingviaducten.

Voor leidingen maken we naast tracétekeningen regelmatig detailtekeningen van aansluitend leidingwerk en tie-ins. Deze tekeningen kunnen gebruikt worden als fabricagetekeningen.

Er wordt ontworpen middels de modernste tekensystemen en gebruikmakend van 3D applicaties. Ook de combinatie met 3D laserscanning kan ingezet worden voor het verkrijgen van een 3D beeld van een ondergrondse kabel -of leidingconfiguratie. Het levert de opdrachtgever een accuraat beeld op van de AS-Built situatie.

Voor leidingen kunnen wij sterkteberekeningen (PLE) maken om te toetsen of deze voldoen aan de geldende normen.

Voor kabels kunnen wij trekkrachtberekeningen uitvoeren om te bepalen hoeveel kracht er nodig is om deze te installeren.

Boringen

De engineers van Litran zijn expert op het gebied van de volgende typen sleufloze technieken (boringen):

  • Horizontaal gestuurd
  • Open front
  • Gesloten front
  • Gestuurde avegaar
  • Raketboringen

Naast de plantekening (bovenaanzicht en lengteprofiel) van de boring worden ook de benodigde werkterreinen ontworpen. In het geval van een horizontaal gestuurde boring, wordt het uitlegterrein met bijbehorende invoerbocht en opstelposities hijskranen uitgewerkt.

Berekeningen die wij voor boringen kunnen maken zijn:  Muddruk en trekkracht, Sterkte gebruiksfase, Dodebed, Zettingstrog, Perskrachten, kopdrukken en torque

Indien de bepaalde normeringen van toepassing zijn, dan zorgen wij er uiteraard voor dat de boorplannen hieraan voldoen.

Zin om samen te werken?