Activiteiten

Pijpleidingen, kabels, boringen, industriële installaties. Litran ontwikkelt, engineert, bouwt, onderhoudt en repareert technologisch hoogstaande en duurzame verbindingen, netwerken en installaties voor water, energie en (petro)chemie. Litran is volop bezig met de energietransitie en leidt eigen mensen op voor het werken aan warmtenetten, elektromechanische installaties, laag- midden- en hoogspanningsinstallaties en netwerken. Hier vind je een overzicht van wat we in huis hebben.