Sleufloze technieken + boren

Kabels en leidingen boren. Als het zowel boven als onder de grond ‘spitsuur' is, zijn technieken zonder open ontgraving onmisbaar. Litran behoort tot de experts, pioniers en koplopers als het gaat om sleufloze technieken.

Boortechnieken

Wat zijn de eisen van de klant? Hoe lang is het tracé? Wat is de diameter van de leiding? Wat is de conditie van de grond? Welke vergunningen zijn nodig? En welke omgevingsfactoren spelen een rol? Klanten kiezen vaak bewust voor een specifieke boortechniek. De ontwikkeling, het detailontwerp van tracés, de uitvoering, het beheer en onderhoud. We zijn vertrouwd met verschillende disciplines.

  • HORIZONTAAL GESTUURD BOREN
  • ZINKERS
  • SCHILDBOREN
  • GESTUURD AVEGAAR BOREN
  • HDDW
  • OUTFALLS & LANDFALLS

Gestuurde boringen

Energie, water en communicatie: het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Maar het transport vergt vaak een lange ‘reis' langs obstakels, objecten, water en groen. Sleufloze technieken als (computer)gestuurde boringen maken het mogelijk om infra en natuur te kruisen. Horizontaal gestuurd, schildboringen, gestuurd avegaar en HDDW . Met een scala aan technieken schuwt Litran geen enkele boring.

hddsolution

Bezoek voor meer informatie over horizontaal gestuurd boren ook onze website www.hddsolution.com.

Horizontaal gestuurd boren

Horizontal directional drilling (HDD). Is het druk en vol boven en onder de grond? Dan is horizontaal gestuurd boren de ideale oplossing. Met deze ‘specialiteit van het huis' kan Litran bij de aanleg van kabels en leidingen obstakels computergestuurd omzeilen.

HDD

Horizontaal gestuurd boren doet Litran wereldwijd. Ons bedrijf stond zelfs aan de wieg van deze ontwikkeling die kostbare open ontgravingen voorkomt. HDD werkt met een computergestuurde boorinstallatie die op het maaiveld aan de boorbuis is gekoppeld en de kabel, mantelbuis of pijpleiding door de grond trekt. Ons ‘machinepark' is met een compleet assortiment rigs uitgerust voor alle HDD-boringen.

Technologische hoogstandjes

Rivierkruisingen, kruisingen van infrastructuur, duinkruisingen, aanlandingen en outfalls : HDD is ideaal bij complexe projecten en technologische hoogstandjes. Litran dankt haar reputatie en aantoonbaar track record aan een team van ontwerpers, geologen, engineers, boormeesters en materieeldeskundigen. Met deze eigen experts en verfijnde technieken wordt HDD technisch en financieel steeds aantrekkelijker.

Zinkers

Leidingtracés en kruisingen zijn onlosmakelijk verbonden. Waar normaal HDD uitkomst biedt bij het passeren van infrastructuur, is voor sommige kruisingen een zinker onmisbaar. Litran heeft ‘honderden kilometers ervaring' met tracés met zinkers.

Toepassingen

Zinkers zijn nog altijd populair. De techniek wordt vooral toegepast als boringen niet of slecht mogelijk zijn. Maar ook bij kruisende leidingen bij de aanleg van stadsverwarming. Je moet dan voortdurend rekening houden met de mogelijke expansie van het net. Zinkers worden verder gebruikt om leidingen in de bodem van kustwateren te verdiepen. Denk aan het ‘aanlanden' van (internationale) gasleidingen

Uitvoeringen

Zinkers zijn in verschillende ‘smaken' verkrijgbaar. Het type hangt af van het soort leiding, de omgeving en het verlanglijstje van de klant. Dat geldt ook voor de techniek voor het graven van een sleuf en het afzinken van de leiding. Een studie, detailontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud. Projecten met zinkers kun je met een gerust hart aan onze experts overlaten.

Schildboren

Schildboren is een ‘klassieker' die zich nog altijd handhaaft. Deze meer traditionele boormethodiek is bijvoorbeeld bruikbaar wanneer uit milieuoogpunt het grondwaterpeil niet mag zakken. Pionier Litran kan inmiddels bogen op meer dan drie decennia kennis en ervaring.

Gesloten frontboring

Schildboringen of gesloten frontboringen zijn ook onder grondwaterpeil mogelijk en werken op basis van gronddruk- en vloeistofbalans. Een boorschild dat vanuit een perskuip vertrekt, sluit de mantelbuis af en freest zich met een ronddraaiend cutterwiel een weg. De grond wordt vermengd met water of bentoniet. Pompen en transportleidingen zorgen voor de afvoer naar een scheidingsinstallatie of slurrydepot.

Boorsystemen

Dit boorsysteem is vooral geschikt voor buizen met een diameter van 600 tot 3.500 mm. De installatie van tussenstations vergroot de mogelijke lengte van het tracé aanzienlijk. Litran heeft diverse boorschilden in huis voor boringen van uiteenlopende diameters. Met eigen ontwerpers, geologen, engineers, boormeesters en materieelexperts kunnen we projecten integraal uitvoeren.

Gestuurd avegaar boren

Avegaar gestuurde boringen zijn de oplossing als het op precisiewerk aankomt. Wordt het centimeterwerk en vereist een project maximale nauwkeurigheid? Litran heeft veel kennis van gestuurd avegaar boren.

Maximale precisie

Gestuurd avegaar boren is met name geschikt voor boringen met een bescheiden schaalgrootte. Om de maximale precisie te bereiken, zijn het vooral buizen met een diameter van 10 tot maximaal 100 centimeter en boringen met een lengte van maximaal 100 meter die zich voor avegaar gestuurde boringen lenen. De boormethodiek is zowel boven als onder het grondwaterpeil bruikbaar.

Camerawerk

Avegaar gestuurde boringen worden uitgevoerd door middel van pilotbuizen met een optische doorgang, stuurkop, theodoliet met ingebouwde camera en een monitor. Specialistenwerk dat om experts vraagt. Met eigen ontwerpers, geologen, engineers, boormeesters en materieeldeskundigen en state of the art equipment verenigt Litran alle benodigde kennis, kunde en materieel.

HDDW

Horizontal Directional Drilled Wells is de nieuwste hit in de wereld van de gestuurde boringen. Met de revolutionaire en duurzame oplossing HDWW heeft Litran een nieuwe methode in huis voor grondwateronttrekking en waterwinning.

Filterbuis

Drinkwaterwinning, (dijk)stabilisatie, sanering, infiltratie hemelwater, grondwaterbeheer, warmte-koudeopslag en zeewaterwinning: de mogelijkheden van HDDW zijn legio. Een horizontaal gestuurde boring brengt een filterbuis in een waterhoudend(e) laag of pakket. Afhankelijk van het verlanglijstje onttrekt of infiltreert de filterbuis water.

Duurzame strijd

Horizontal Directional Drilled Wells kent verschillende voordelen. HDDW zorgt voor een constante kwaliteit en hoeveelheid gewonnen water. Daarnaast zijn horizontale putten goedkoper doordat er minder onderhoud, putten en pompen nodig zijn. Bovendien kan HDWW een effectief middel zijn in de waterzuivering. Door met HDWW te saneren, bestrijd je vervuild grondwater en overvloedig

Outfalls & landfalls

Uitmondingen (outfalls) en aanlandingen (landfalls) zijn bepaald niet voor beginners. Uitdagende condities en vaak talrijke tijdelijke voorzieningen vereisen vakkennis en vakmanschap. Litran heeft internationale ervaring met de aanleg van oever- en kustpassages.

Leidingen en kabels uit zee

Het ‘aanlanden' van kabels en leidingen voor gassen, vloeistoffen en mantelbuizen voor datakabels. Uitmondingen voor koel- en afvalwater of geboorde offshore-constructies. Outfalls en landfalls bestrijken een scala aan activiteiten, waarin omgevingsfactoren een sleutelrol spelen. Bodemcondities, infrastructuur en technische specificaties zijn criteria voor het bepalen van de meest geschikte boormethode en projectaanpak.

De juiste methode

Outfalls en landfalls vragen om gedegen materiaal. Litran beschikt over specialistisch drijvend materieel als lierenpontons en past boormaterieel en -materiaal aan de condities en ondergrond aan. Robuuste rotsen, een drassig moeras of een spokende zeewind: met uitgebreide kennis van geologie, grondmechanica, engineering en uitvoering kiezen we altijd voor de meest geschikte boormethode.

Zin om samen te werken?