Project management

Onze teams maken het verschil met een doorgedreven projectvoorbereiding en een professionele project management aanpak gebaseerd op de Prince2 systematiek. Elk project bestaatuit een opstartfase, planningsfase, uitvoeringsfase, opvolgingsfase en een nazorgfase. Elke fase bevat specifieke taken die helpen de projectdoelstellingen te realiseren. Door een doorgedreven en constructief project management slagen wij er in om financieel aantrekkelijke projecten, tijdig en met het oog op veiligheid en kwaliteit aan te bieden.

Doorheen het project worden de diverse activiteiten zorgvuldig bewaakt en opgevolgd. Dit resulteert in een performante en efficiënte uitvoering.

In het project komt men verschillende mensen tegen. De project manager is verantwoordelijk voor de strategische planning en de goede uitvoering van het project. Bijgestaan door werkvoorbereiders, tekenaars en ingenieurs die het project in detail voorbereiden en de nodige resources bekomen. Eens in uitvoering stuurt de project manager zijn team, aangevuld met onze ervaren werfleiders, ploegbazen en arbeiders, aan. Kwaliteit en veiligheid staan steeds in alles voorop.

Zin om samen te werken?