Beter gezuiverd water in België

RWZI Eksel

Visser & Smit Hanab pakte de fijnbellenbeluchting aan op het RWZI van Aquafin te Eksel. Via 3 blowers en via 320 beluchtingschotels worden de bellen verdeeld. Bellenbeluchting is nuttig om zuurstof in het water te krijgen, voor de micro-organismen die instaan voor het wegwerken van de opgeloste afvalstoffen. De 320 beluchtingsschotels werden verdeeld over 4 ophaalbare kaders van elke 14m x 4m.

Tijdens de onbeluchte fase van het waterzuiveringsproces zorgen voor 2 nieuwe verticale mixers van de firma Wilo voor de menging.

Op deze manier zetten we samen met onze opdrachtgever Aquafin een nieuwe stap in de verbetering van de rioolwaterzuivering in deze regio.