Grote ondergrondse en bovengrondse kabel- en leidingtracés op openbaar domein

Infra

De toenemende bevolkingsgroei, verstedelijking en industrialisering stelt steeds hogere eisen aan onze Infrastructuur. In onze hedendaagse maatschappij evolueert alles snel; stilstaan is achteruit gaan.

Litran is in staat antwoord te bieden aan de uitdagingen van onze moderne samenleving. Op het vlak van infrastructuur, realiseert Litran dagdagelijks verbindingen; gedragen door onze waarden duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid.

De business unit Infra houdt zich bezig met grote kabel- en leidingtracés en is  onder andere bezig met de aanleg van grote pijpleidingen, warmtenetten, rioleringen, hoogspanningskabels...