Corporate responsibility

Corporate Responsibility is bij Litran concreet beleid waarin mens, milieu en samenleving centraal staan. Het is onze missie om de energietransitie te laten slagen en dit laten we tot uitdrukking komen in de aanpak van onze projecten. Dit vertaalt zich verder ook in het belang dat wij hechten aan veiligheid voor onze mensen en aan respect voor de omgeving. 

HSEQ (Health Safety Environment Quality)

Veilig werken doen we samen.

Met z'n allen zijn we verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Voor onze eigen medewerkers, maar ook die van onderaannemers en leveranciers. Het moet vanzelfsprekend zijn om veilig te werken. Veiligheid wordt grotendeels bepaald door gedrag. Daarom sturen wij mede door middel van onze veiligheidscampagnes en reguliere toolbox-meetings aan op houding en gedrag.  Daarnaast sparen we als organisatie kosten nog moeite om de lessen van vandaag om te zetten in het beleid van morgen.

Bij Litran nv werken we veilig of we werken niet!

VCA petrochemie

Veiligheid is verweven met ons dagelijks handelen. Bij de uitvoering van onze projecten, maar ook al in de ontwerpfase. Hoe beperken we de risico's tot een minimum? Welke middelen en methoden staan tot onze beschikking? Het Litran nv managementsysteem voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu geeft uitgebreid antwoord op deze vragen.

Litran nv is onder meer ISO 9001 en VCA-Petrochemie gecertificeerd. Op het vlak van HSEQ bepalen deze certificaten ons dagdagelijks handelen.

Veiligheids- en gezondheidsplan

Passanten, bezoekers, eigen medewerkers en medewerkers van onderaannemers en leveranciers. Voor de veiligheid van al deze mensen op onze projecten stellen we bij ieder project een Veiligheids- & Gezondheidsplan op (V&G-plan). Hierin worden de risico's en veiligheidsmaatregelen beschreven. Iedereen op onze projecten moet zich houden aan deze veiligheidseisen. Daarnaast stimuleren we mensen om elkaar aan te spreken bij onveilige situaties zodat iedereen  aan het einde van de dag weer veilig en gezond naar huis kan.