Leidingen, kabels en installaties op industriële sites

Industrie

Leidingen, piping, pijpleidingen, bekabeling, bovengronds, ondergronds, nieuwbouw, renovatie, volledige waterbehandelingsinstallaties, elektromechanische installaties, bordenbouw… Als multidisciplinaire aannemer realiseert Litran hoogwaardige industriële verbindingen. En dit op maat doorheen de volledige projectcyclus: van engineering van het eerste concept tot onderhoud & beheer en decommissioning.

Bij al onze werkzaamheden staat veiligheid centraal en op één: We werken veilig of we werken niet.

We kunnen uit de voeten met alle materiaalsoorten in het spectrum. Van RVS tot aluminium tot GRE leidingen. Bij hoge drukken, lage drukken, water, product, gas, stoom, energie (hoog- en laagspanning) zorgen we steeds voor de juiste verbindingen.
Daarnaast zijn we ook actief op het gebied van waterzuivering, slibdrooginstallaties en diverse andere industriële elektromechanische installaties.