We komen tot aan en zelfs tot achter uw voordeur

Distributie

Litran komt ook ‘achter de voordeur'. We brengen nutsleidingen zoals gas, water, elektra, data en stadsverwarming tot aan de meterkast. We realiseren fijnmazige distributienetten. Van ontwerp tot engineering en van realisatie tot beheer en onderhoud.

Nieuwbouw of sanering. In open ontgraving of met een ‘raket' door de grond om voortuinen of bedrijfsterreinen te sparen. Onze toegevoegde waarde: Litran is een ‘one stop shop'. De grond hoeft maar één keer open omdat we het totale pakket aan ondergrondse netwerken en huisaansluitingen kunnen leveren.