Raamcontract gas en stroom Brussel

Raamovereenkomst Sibelga

In 2020 sloegen VolkerWessels-bedrijven Visser & Smit Hanab en VolkerWessels Telecom Belgium de handen in elkaar om voor minstens 4 jaar Brussels netbeheerder Sibelga te helpen, door het bouwen van en aan elektriciteitskabels en aan aardgasleidingen in Brussel.

Het contract met Silbelga omvat 2 percelen: 

Perceel 1: Plaatsings- en aansluitingswerken gas – elektriciteit en openbare verlichting.

Op dit perceel werken 4 aanlegploegen van 5 personen, 1 PE-lasser, 2 aansluitploegen elektriciteit van 3 personen, 2 camions met chauffeur en 2 personen voor signalisatie. Al onze mensen en de projecten worden zorgvuldig opgevolgd door 2 werfleiders. In totaal zijn we met 33 personen aan de slag. 

De work load in dit perceel is bijzonder gevarieerd. We zetten ons in voor de aanleg van laagspanningskabels en hoogspanningskabels, zorgen voor kabels voor openbare verlichting en bouwen gasbuizen in zowel PE als staal. Vervolgens verbinden onze huisaansluiters de nieuwe laagspanningskabels met de installaties binnen in de huizen van de Brusselaars. 

Ondertussen hebben we het Brussels elektriciteitsnet met meer dan 100 kilometer kabel versterkt en het gasnet aanzienlijk gemoderniseerd en uitgebreid.

Eén van onze grootste uitdagingen, tot nu toe, binnen dit contract bestond erin om een stalen gasbuis diameter 300 aan te leggen voor de nieuwe gevangenis te Haren. Zowel de krappe en drukke omgeving als het materiaal waren geen evidente materie. Toch slaagden we erin om binnen het hiervoor bestemde tijdsbestek en budget 800m gasleiding te bouwen en ook nog eens 4km hoogspannings-kabels aan te leggen. 

Onze uitgebreide kennis van staalbuizen kwam hierbij goed van pas en maakte indruk op onze opdrachtgever Sibelga. Het deskundig, professioneel en efficiënt aanpakken van complexe en moeilijke bouwprojecten was een ideale binnenkomer en verstevigde het partnerschap met Sibelga zonder meer, wat het onderling vertrouwen en de samenwerking tussen alle partijen enkel ten goede kwam. 

Een andere uitdagende realiteit in Brussel zijn de strenge regels omtrent signalisatie. De drukke verkeerssituatie in onze hoofdstad en het zorgen voor een optimale veiligheid voor voetgangers en fietsers vergen het nodige denk- en overlegwerk, wat vaak tot complexe, uitgebreide maar goed doordachte signalisatie oplossingen leidt. 

Samen met Sibelga bekijken we ook in nauw overleg hoe we de continuïteit van de in totaal 6 ploegen in Brussel kunnen verzekeren en hen zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten.  

Perceel 2: Het blazen van de glasvezelkabels.

Deze werken worden uitgevoerd door 2 blazers (die glasvezelkabels doorheen kunststof leidingen blazen met een luchtcompressors), opgevolgd door 1 werfleider. Hierbij komen ook heel vaak graafwerken aan te pas, deze worden uitgevoerd door een ploeg van 5 personen. In totaal zijn 8 personen permanent actief op dit perceel. 

We blazen minstens 40-45km glasvezelkabels per jaar. Om deze prestatie jaarlijks te behalen heeft Visser & Smit Hanab in een nieuw blaastoestel geïnvesteerd, wat absoluut zijn vruchten afwerpt.  

Samenwerken in Brussel: 

Na één jaar samenwerking met Sibelga zijn Visser & Smit Hanab en VolkerWessels Telecom Belgium nu ook in Brussel een gevestigde waarde op gebied van aanleg van kabels en leidingen. Na een positief eerste contractjaar, samen met Sibelga, streven we de komende jaren naar nog meer efficiëntie op onze projecten en een al even professionele aanpak in Brussel. Continu verbeteren, daar zetten we ons voor in.