Kabels aanleggen

Gaat het nu om hoog- of middenspanning, data- of signaalkabel, boven- of ondergronds; Litran geldt als referentie voor de bekabeling in gelijk welke omgeving. Veiligheid en kwaliteit staan hierbij centraal.

Hoogspanning

De aanleg van een hoogspanningsnet vergt specifieke ervaring en deskundigheid. Vanwege het gewicht en de lengte van de kabels maar ook vanwege de omstandigheden waaronder kabels moeten worden aangelegd. Litran is een expert op het gebied van ondergrondse transportverbindingen voor hoogspanning. Van ontwerp tot engineering en van realisatie tot onderhoud.

Kabels van 50 tot 400 kV, reconstructie van gas- en oliedrukkabels, boren en intrekken van hoogspanningskabels bij waterkruisingen (bijvoorbeeld Westerschelde, Nieuwe Waterweg ), outfalls en landfalls in kustwateren... Litran doet het.

Middenspanning

Midden-spanning is een aparte tak van sport. Met onze ruime ervaring in de aanleg, beheer en onderhoud, renovatie van midden-spanning netten is Litran uw ideale partner. Ook kan Litran de schakelwerkzaamheden uit handen nemen door het leveren van schakelbevoegden, maar ook het opstellen van werk en schakelplannen kunnen we verzorgen.

Wat kunnen wij allemaal.. een opsomming

 • Het uitwisselen van MS-Installaties
 • Complete renovaties stations bouwkundig en elektrisch
 • Ombouw open MS-installaties naar gesloten MS-installatie
 • WV-schap op projecten
 • IV-schap op projecten
 • Montage van alle voorkomende MS-garnituren ( Moffen en eindsluitingen tot 380 KV)
 • Plaatsen, verwijderen, uitwisselen Transformatoren ( Inc. hijswerkzaamheden )
 • Aansluiten transformatoren
 • Schakelen in LS en MS
 • Engineering van nieuwe MS en LS netten
 • Engineering van nieuw te plaatsen stations
 • Toezicht houden.
 • Levering tijdelijke compact stations en tijdelijke aggregaten

Metingen

 • Fingerprinten station ( meten van schakeltijden )
 • 0,1 Hertz Testen op MS/HS kabels
 • Meten aardingsweerstand
 • Accu controles
 • Inspectie transformatoren IR meting

Laagspanning

Laagspanning kent vele ‘gezichten'. Naast distributieleidingen voor stroomvoorziening van woningen en bedrijven, realiseert Litran onder andere ook bekabeling voor verkeers- en spoorsystemen, elektrische laadpalen en besturings- en veiligheidssystemen.

Maatwerk laagspanning

In een industriële omgeving, in stedelijk gebied of langs spoor of snelweg. Via boring of in open ontgraving. Nieuwbouw of reconstructie. Of het aansluiten van openbare verlichting. Wat de vraag ook is, met haar kennis en ervaring komt Litran altijd tot een goede oplossing. Samen met onze opdrachtgevers denken we na over het optimale tracé en de juiste diameter van de laagspanningskabel. We leveren maatwerk. Van ontwerp tot engineering en van realisatie tot beheer en onderhoud.

Distributienetwerk

Distributienetwerken: vanaf het transformatorstation of de wijkcentrale tot in de woning of bedrijfsruimte. Litran ontwerpt, realiseert, saneert, beheert en onderhoudt fijnmazige, ondergrondse distributienetwerken in zowel midden- als laagspanning alle soorten, maten en ‘smaken'.
 

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid

Elektriciteit, televisie, telefonie, internet... we kunnen er niet meer van buiten. Litran zorgt daarom voor beschikbaarheid door de aanleg van hoogwaardige kabels. Van glas tot koper, in uiteenlopende diameters en via open ontgraving of boringen. In overleg met onze opdrachtgevers komen we tot de beste oplossing voor een project. Daarnaast houden we verbindingen betrouwbaar door onderhoud en een adequate storingsaanpak.

Huisaansluitingen

Litran legt kabels tot in de meterkast. We brengen onder andere elektriciteit, internet, televisie en telefoon naar binnen. We realiseren fijnmazige distributienetten. Van ontwerp en voorbereiding, van realisatie tot beheer en onderhoud.

Eén keer graven

Nieuwbouw of sanering. In open ontgraving of met een ‘raket' door de grond om voortuinen of bedrijfsterreinen te sparen. Samen met onze opdrachtgever komen we tot een maatwerk aanpak van het project. Onze toegevoegde waarde: Litran is een ‘one stop shop'. De grond hoeft maar één keer open omdat we het totale pakket aan ondergrondse netwerken en huisaansluitingen kunnen leveren. Inclusief leidingen voor onder andere gas, water en stadsverwarming.

Eén aanneming

We hebben de expertise om industriële kabelnetwerken aan te leggen, zowel boven- als ondergronds, op maat van uw infrastructuur en noden. En dit met de nodige civiele- en grondwerken in één aanneming.

ERVARING EN EXPERTISE

Van manueel tot machinaal: Litran beheerst het volledige aanbod. Voor de aanleg van industriële kabelnetwerken beschikken we over modern equipment en gekwalificeerde medewerkers met vakkennis en expertise. We werken bij Litran altijd volgens de veiligheidseisen en geldende normen. En zijn daarnaast onder meer ISO 9001 en VCA-P gecertificeerd.

Zin om samen te werken?