13m diep irrigatiewater oppompen uit de bodem

Bouw van putpaviljoenen

Voor De Watergroep in Elen zijn we momenteel bezig met de bouw van putpaviljoenen die 13m diep irrigatiewater oppompen uit de bodem. Dit water gaat hierna via een tracé van 12km naar boeren in de buurt. Deze boeren hebben op hun beurt elk een eigen afneemput om hun velde te kunnen irrigeren.

Wegens de kleine omvang van de put moest de stijgleiding met de pomp in 1 stuk neergelaten worden in de put via een telescoopkraan. Nadien werd de container over putkoppen geplaatst. De container heeft een ‘houtlook’ gekregen om zo mooi op te gaan in het landschap. Daarna kon de anti-waterslagketel en het leidingwerk met de instrumentatie gemonteerd worden. Als laatste werd dan nog de elektrische kast geplaatst en alles elektrisch aangesloten.

Wist je dat op het terrein, in een oude boomgaard, er zich elk jaar een beschermde vogelsoort, namelijk de zomertortel, nestelt? Deze vogels worden gemakkelijk opgeschrikt door lawaai dus werd er in onderling overleg met De Watergroep en Vogelbescherming Vlaanderen besloten de werken tijdelijk stil te leggen tijdens het broedseizoen.
Vogelbescherming Vlaanderen heeft ons erna ook laten weten dat het broedseizoen een succes was! 
Heel blij dat we hierbij ons steentje hebben kunnen bijdragen!