Gasleiding Weelde - Zandhoven

Om de gastoevoer te verzekeren versterkte fluxys zijn aardgastransportleidingsnet.

Visser & Smit Hanab nv legde in opdracht van netbeheerder Fluxys een traject van 22 km nieuwe staalleiding Ø 600. Hierbij werd het grootste deel van de leiding in open sleuf geplaatst en dienden waterlopen gekruist te worden met behulp van zinkers.