Proceswaterproductie

WPC De Gavers, Ultrafiltratie

Om de waterbevoorrading van de industrie te verzekeren werd de capaciteit van de drinkwaterproductiecentrum verhoogd.

Verschillende ondernemingen uit de langs de autosnelweg E17 gelegen industriezone waren op zoek naar een alternatief voor opgepompt grondwater uit de Sokkel dat als proceswater kon gebruikt worden. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om water van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Waregem te gebruiken, en aan te bieden aan de industrie. Het probleem was dat de transportkosten daarbij veel te hoog zouden oplopen, gezien de aanleg van een nieuw leidingnet nodig zou zijn geweest om het water tot bij de bedrijven te krijgen.

Die piste ging dus niet door. Toen werd geopteerd voor een verhoging van de capaciteit van het WPC de Gavers in Harelbeke, geëxploiteerd door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep) . Dit water werd enkel gezuiverd via een zandfilter en aktiefkoolfilter. Om de kwaliteit van het water te verhogen en aan te passen aan de kwaliteitseisen van drinkwater, passeert het water door een ultrafiltratie, waarbij vier skids zorgen voor een producte van 440 m³ gefilterd  water per uur. Het permeaat van de ultrafiltratie gaat dan nog eens door de aktiefkoolfilter, vooraleer het kan worden geïntegreerd als "proceswater" voor de ondernemingen in kwestie.