Omgevingsmanagement

Drukriolering Stoktevijver Zomergem

Stoktevijver is een pilootproject onder leiding van Farys waarbij alle nutmaatschappijen betrokken zijn; Fluvius, Telenet, Belgacom, Aqua-rio en Farys uiteraard zelf. Door de doorgedreven synergie is coördinatie en communicatie van vitaal belang.

Het totale sleuftraject is ongeveer 4 km lang, verdeeld in 2 fasen onderverdeeld in 6 blokken. Na aanleg van de kabels en de waterleiding worden de nodige huisaansluitingen voor elektriciteit en drinkwater door onze ploegen uitgevoerd. De elektrische huisaansluitingen (42 in totaal) gebeuren ondergronds door 2 nieuwe aansluitploegen met Eandis-pasjes. Nadien verwijderen we ook alle overbodige bovengrondse leidingen.

De meeste oude rioolaansluitingen mondden uit in de open grachten. Deze worden nu allemaal aangesloten op een nieuw gescheiden rioleringssysteem met persleidingen van Ø75. Voor het vuilwatertransport helpen 16 pompputten, aangestuurd door 2 CVK-kasten die de voedings- en signaalkabels tussen de pompstations onderling bedienen. De grachten worden geherwaardeerd want zij zullen na ruiming en herprofilering enkel nog regenwater bevatten. Het hele traject zal dan een volledig gescheiden vuil- en regenwater afvoerstelsel hebben.

Waar geen beken zijn, wordt een gravitaire regenwatercollector Ø400 ingegraven en dit over een afstand van ± 1 km. Na het plaatsen van de nutsleidingen worden de wegen en de fietspaden heraangelegd en hersteld.