Aspiravi 70 kV

Aanleggen van een ondergrondse 70kV kabel tussen Sint-Job-In't-Goor en Brecht.

Visser & Smit Hanab nv brengt de verbinding van het windmolenpark met het Elia station tot stand. De leiding wordt hoofdzakelijk in open sleuf gelegd. Meerdere gestuurde boringen zijn noodzakelijk waaronder onder het kanaal Dessel-Schoten en onder de E19 Antwerpen-Breda en de HST lijn Infrabel.