Hoogspanningsprojecten

150kV kabel Lillo - Zandvliet

In het kader van het Brabo-project realiseerde THV Visser & Smit Hanab – Fabricom in opdracht van Elia  een hoogspanningsverbinding van 150kV in het noorden van de haven van Antwerpen.

Dit is een ondergrondse verbinding tussen Lillo en Zandvliet van ruim 10km lang.

Als onderdeel van dit project werden twee grote boringen uitgevoerd onder de sluizencomplexen  van Berendrecht en Zandvliet. De eerste boring is 1275m lang en bevat 5 buizen van diameter 250mm in HDPE. De tweede boring is 1340m lang en is voorzien van 4 buizen van diameter 250mm in HDPE. De hoogspanningskabels werden nadien dan doorheen de voorziene HDPE-kokers getrokken.

Deze HDD-activiteiten werden spectaculair in beeld gebracht. Geniet mee van deze unieke beelden!