Voortstuwers met verticale as

RWZI Duffel

Onze klant zocht naar een verduurzaming en verhoogde energie efficiëntie van de RWZI installatie. Daarom plaatsten we voor de tweede keer in Vlaanderen voortstuwers met een verticale as. 
Deze zijn duurder in aankoop en moeilijker te installeren maar zijn energie-efficiënter.

Voor de installatie van de 4,5T wegende voortstuwers (4 stuks in totaal, 2 per bekken) hebben we 1 torenkraan en 1 telescopische kraan moeten gebruiken.

Om het bekken te voorzien van zuurstof hebben we 3 rendementsvolle surpressoren van Aerzen geplaatst. De surpressoren zijn bij de grootste energieverbruikers in een RWZI. Het is van belang dat de ingebrachte zuurstof zo goed mogelijk verdeeld en opgenomen wordt door het te beluchten afvalwater. De zuurstofinbreng en het rendement van beluchtingssysteem worden door onafhankelijk labo gemeten en vergeleken met de waardes waarmee VSH ingeschreven heeft. De inschrijving verliep via een puntensysteem waar niet alleen prijs maar ook het rendement, zuurstofinbreng en total cost of ownership in rekening gebracht werd. Door de juiste combinatie van fijnbellenbeluchtingsschotels, minimale leidingsverliezen en surpressoren te kiezen, geschikt voor deze beluchtingsbekkens, hebben we het verschil kunnen maken.