Renovatie vergistingstanks Dendermonde

In Dendermonde heeft Visser & Smit Hanab 2 gistingstanks van Aquafin gerenoveerd en geoptimaliseerd.

Download de projectfiche

Visser & Smit Hanab heeft in opdracht van Aquafin twee gistingstanks gerenoveerd en geoptimaliseerd. Aquafin heeft op het RWZI te Dendermonde in 1978 twee grote betonnen gistingstanks gebouwd om het actieve slib, wat gebruikt wordt in het waterzuiveringsproces en stelselmatig aangroeit, te vergisten. Het geëxtraheerde methaangas uit de gistingstanks wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken met een WKK. Doorheen de jaren zijn er telkens kleine aanpassingen gebeurt met de bedoeling het proces te optimaliseren. Dit met wisselend resultaat maar nooit met de verhoopte rendement winsten. Daarom heeft Aquafin beslist een volledige renovatie uit te laten voeren aan de twee gistingstanks en dit in twee fasen. In fase 1 wordt gistingstank 2 uit dienst genomen en gerenoveerd en blijft de andere gistingstank nog in werking, in fase 2 gebeurt net het omgekeerde. Op die manier kan er ten allen tijde nog slib verwerkt worden.

De renovatie omvat de aanleg van nieuwe roestvaste slibaanzuig-, slibpers,- en slibafvoerleidingen alsook een nieuwe gasafvoerleiding en dit geheel via een nieuw traject op nieuwe steunpalen. De oude slibrecirculatiepompen en versnijders worden vervangen door nieuwe toestellen, die de bedrijfszekerheid van de installatie ten goede komen. Om het proces beter te kunnen monitoren, automatiseren en controleren wordt de oude instrumentatie vervangen door nieuwe en bijkomende sensoren. Verder worden de gistingstanks zelf aangepakt door nieuwe en dikkere dak- en wand isolatie aan te brengen en wordt het beton aan de binnenkanten van de gistingstanks met een PE lining beschermt tegen het agressieve methaangas. Door deze verbeteringen kan de oude constructie terug slib vergisten op een veilige en rendementsvolle manier voor de komende 10-tallen jaren.

Visser en Smit Hanab heeft zich doorheen het project flexibel opgesteld ten opzichte van bijkomende moeilijkheden, aangepaste ontwerpen en bijkomende vragen van de klant en hebben telkens een passende oplossing kunnen bieden door de persoonlijke aanpak en één aanspreekpunt. De veilige aanpak van de werken met in acht neming van de explosiegevaarlijke omgeving, het werken op hoogte, lassen, snijden, branden, hijsen van zware lasten met een verreiker en torenkraan is van noodzakelijk belang en wordt door Aquafin ten zeerste geapprecieerd. In volle coronacrisis, met het hanteren van de nodige maatregelen en op vraag van de klant, hebben wij verder gewerkt om ervoor te zorgen dat de eerste gerenoveerde gistingstank zo snel mogelijk terug kan opgestart worden.   

Download de projectfiche