Module Yard Hoboken

Reeds voor verschillende projecten werden we gevraagd om enkele HS-, MS- en LS-kabels te plaatsen voor de Module Yard te Hoboken.

Deze Substations voorzien de verbinding met de windmolenparken op zee.