Mirom Roeselare

Primeur bij uitbreiding warmtenet in Roeselare

Al bijna 30 jaar maakt Roeselare gebruik van een warmtenet dat gevoed wordt met restwarmte die vrijkomt bij de verbranding van restafval in de verbrandingsoven van MIROM Roeselare. Het net wordt momenteel verder uitgebreid met een noordelijke ader, waarmee de 18 ha grote KMO-zone Schiervelde, goed voor een 30-tal bedrijven, zal worden gevoed. Geen alledaags project voor de afdeling Infra die ook een primeur mag presenteren …

Download de projectfiche

Vooraf

Het warmtenet in Roeselare werd in 1986 aangelegd door de intercommunale Milieuzorg Roeselare en Menen (MIROM) en gebruikt restwarmte die afkomstig is van de afvalverbrandingsinstallatie. De eerste 22 jaar werd het warmtenet gebruikt om voornamelijk publieke gebouwen van warmte te voorzien.

In 2010-2011 werd het warmtenet een eerste keer uitgebreid tot een netwerk van ongeveer 15 km. Vandaag nadert een nieuwe fase, aangelegd door Visser & Smit Hanab, door haar voltooiing is Roeselare op weg om het grootste warmtenet van België op haar grondgebied te creëren. “Onze taak bestaat erin het bestaande net uit te breiden met een noordelijke ader, waarmee MIROM de KMO-zone Schiervelde van warmte zal voorzien”, opent werfleider Wouter Roels het gesprek bij ons bezoek aan de werf.

Dubbele stalen leiding

“Onze taak bestaat erin om over een afstand van +/- 1,5 km een dubbele stalen leiding te plaatsen. Het gaat om warmteleidingen met een buitendiameter van 400 mm. De stalen buis zelf heeft een diameter van 250 mm, maar is omgeven door een dikke isolatiemantel met PU-schuim om warmteverliezen tegen te gaan.

De isolatielaag zelf steekt in een PE-mantel. De ‘dubbele’ leiding slaat enerzijds op een aanvoerleiding die de warmte (+/- 120° C) onder druk naar de KMO-zone brengt, anderzijds is er een tweede warmteleiding die de restwarmte (+/- 60 à 70° C) terugbrengt naar de verbrandingsoven. De leiding is voorzien van een meetsysteem met twee lekdetectiedraden die bij een eventuele beschadiging een signaal geven aan de meetpunten. Bedoeling hiervan is te allen tijde te kunnen controleren of het PU-schuim intact blijft.”

Prefabwerken

De werken beslaan onder meer uit het graven van de sleuven, bovengrondse prefabwerken en uiteraard het leggen van de buizen. “Ook het voorzien van de nodige aftakkingen waarop toekomstige afnemers zich kunnen aansluiten, behoort tot ons takenpakket. De prefabwerken waren een noodzaak, aangezien het project zich een flink stuk in volle grond bevindt en niet altijd toegankelijk is voor uitgebreide werkzaamheden. We hebben daarom drie buizen van telkens 16 meter bovengronds aan elkaar gelast en geïsoleerd en in één stuk neergelaten in de sleuf. In totaal gaat het binnen dit project om 450 staallassen, waarvan we er een 300-tal bovengronds gelast en geïsoleerd hebben. Er kwam overigens ook flink wat bochtenwerk aan te pas. Bovendien, gezien de buis 1,5 meter diep ligt – er is een dekkingslaag voorzien van 1 meter – en het grondwater tot op 70 à 80 cm onder het maaiveld komt, hebben we ook met heel wat draineerwerk rekening moeten houden. Het was een intensief werk - het is echt allemaal met een zeer hoge graad van perfectie gebeurd – maar we zitten op schema en naderen nu de afrondingsfase met testen, drukproeven en reinigen. De samenwerking met de opdrachtgever verliep overigens zeer vlot. Aangezien wij ook het raamcontract in functie van onderhoud en eventuele herstellingen van het bestaande warmtenet hebben, kennen we elkaar goed en heerst er een sfeer van vertrouwen. En we mogen ook gerust stellen dat onze eigen mensen over veel vakkennis ter zake beschikken en we bijna alles zelf hebben geklaard met een team van 10 tot soms 20 mensen.”

Primeur

Bij ons bezoek aan de werf treffen we ook Magali Van de Vyver, werkvoorbereider bij Visser & Smit Hanab NV en mee verantwoordelijk voor het vlotte verloop van de werken. “Mijn taak bestaat erin te zorgen dat alle materiaal netjes op tijd aanwezig is.

En dat is hier niet altijd even gemakkelijk geweest, aangezien het om specialistische leidingen gaat die in Denemarken gemaakt worden en er een enorme leveringstermijn geldt. Gezien het grote aantal voorgeïsoleerde bochten en T-stukken dat hier werd toegepast, was een correcte voorbereiding, inclusief duidelijke constructieplannen, zeer belangrijk. En we hebben ook een primeur: voor de allereerste keer hebben we met een speciale kraan met GPS-systeem gewerkt om de sleuven te trekken. Het systeem laat ons toe om de leidingen exact te leggen waar ze volgens plan moeten liggen.”

 

Teamwerk

Bijna de helft van de lassen werden gerealiseerd door Chaim Luttik. Hij is, samen met Johan Bommelé, aan de slag in de gigantische put.

“Hoewel ik pas sinds februari dit jaar in dienst ben bij Visser & Smit Hanab, kreeg ik meteen de verantwoordelijkheid voor een heel groot deel van de bovengrondse lassen bij dit toch wel grote werk. Gelukkig kan ik bogen op zes jaar ervaring met stalen leidingen, aangezien ik voordien een gelijkaardige functie uitoefende bij Fluxys.”

“Het was een mooie locatie voor prefabwerk”, voegt Johan, die al vier jaar bij ons aan de slag is, daar nog aan toe. “We hebben niet veel ‘in’ het veld moeten werken, dat scheelt een slok op de borrel. En ook het goede teamwerk heeft voor een vlotte werf gezorgd.”

Download de projectfiche