Raamcontract in Brussel

Gas en stroom in Brussel

In opdracht van Silbelga bouwt Visser & Smit Hanab momenteel een gasleiding en hoogspanningskabel, ten behoeve van een nieuw gevangenisdorp in Haren.
De uitvoering gebeurt tussen mega bouwwerven, druk verkeer, en in krappe ruimtes. Logistiek en organisatorisch een hele uitdaging.